سخن مدیرعامل خیریه

 
تجربه ١٠ سال فعالیت در خیریه، به ما آموخت که مفیدترین کمک‌ به نیازمندان، توانمندسازی مددجویان، تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گرفتن و به استقلال مالی دست یافتن است.
 
ما در این مدت دریافتیم که اعتماد خیرین به خیریه از پراکندگی و هدررفت کمک‌های فردی پیشگیری می‌کند؛ زیرا خیریه بر اساس داشتن گروه تحقیق زبده و خبره، نیازمندان واقعی را شناسایی و دست سودجویان را قطع می‌کند؛ و با حفظ کرامت انسانی، عزت نفس و شأن و آبروی مددجویان، کمک‌ها را به دست آنان می‌رساند.
 
وقتی کمک‌هایی از جمله اعطای وام قرض‌الحسنه، بلاعوض نباشد؛ گداپروری ترویج نمی‌یابد و مددجو برای کسب درآمد تلاش می‌کند و با برگرداندن مبلغ وام موجب کمک به سایر افراد نیازمند نیز می‌شود.

با استناد به قرآن کریم قرض الحسنه ١٨ برابر پاداش دارد، چون اصل مال برگردانده می‌شود و افراد دیگر نیز منتفع می‌شوند.

پس چه نیکوست با جلب اعتماد مردم، جذب و هدایت کمک‌های مردمی، با هم در مسیر اشتغال‌زایی و کمک‌رسانی به محرومان گام برداریم، تا فقر را که خود زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ست،  از چهره جامعه پاک کنیم.