جهیزیه

‌ وقتی سخاوت، دختران را راهی خانه بخت می‌کند
 
نخستین اقدامی که موجب تاسیس خیریه شد، تأمین جهیزیه دختران نیازمندی بود که با فراهم شدن وسایل ضروری زندگی، راهی خانه بخت می‌شدند و زندگی مشترک‌شان آغاز می‌شد.
 
حس خوب کمک‌رسانی به این قشر از جامعه و زدودن نگرانی خانواده‌های مستضعف از تأمین جهیزیه، موجب شد برای استمرار این خیررسانی، مؤسسه خیریه کوثر مهر رفسنجان ثبت و تأسیس شود.
 
طی ده سال فعالیت خیریه، با مدد خدای مهربان و یاری خیران سخاوتمند، بیش از ١٢٠٠ حواله جهیزیه صادر شده و ١٢٠٠ زوج زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند.
 
 این کمک‌رسانی ادامه دارد، به امید این که روزی فرا برسد هیچ خانواده‌ای به خاطر ناتوانی در تأمین جهیزیه، به خواستگار دخترشان جواب رد ندهند.