توزیع سبد کالا و غذای گرم

توزیع سبد کالا و غذای گرم
 
شاید باورش دشوار باشد در شهری که به طلای سبز شهره است و معدن عظیم مس را دارد، خانواده هایی هستند که توان تأمین غذا ندارند و فرزندان‌شان را با درد گرسنگی بزرگ می‌کنند.
 
خیریه کوثر هر هفته روزهای پنج شنبه غذای گرم بین خانوادهای تحت پوشش توزیع می‌کند و به صورت ماهیانه بسته‌هایی از ارزاق عمومی را به دست نیازمندان می‌رساند.