مطب دندانپزشکی

مرهمی بر درد نیازمندان
 
 
چه دردناک است وقتی فقر موجب می‌شود نیازمندی در مقابل درمان درد غیرقابل تحمل دندان خود یا فرزندش، هیچ اقدامی انجام ندهد.
در سال ١٣٩۵ طی بازدید از خانواده نیازمندان متوجه شدیم یکی از مواردی که از عهده تأمین مخارج آن برنمی‌آیند، هزینه‌ بالای دندانپزشکی و درمان درد دندان است.
 
با اطلاع از این موضوع، ورثه محترم مرحوم مغفور «حاج حمید شجاعی» به نیت شادی روح پدر بزرگوارشان، تمامی تجهیزات دندانپزشکی را به مبلغ ٩٠ میلیون تومان خریداری و مطب دندانپزشکی را  احداث کردند.
با همکاری چند نفر از دندانپزشکان نیکوکار خانم دکتر حیدری و همکاران‌شان مددجویان تحت پوشش خیریه به این مطب مراجعه و از خدمات کاملا رایگان دندانپزشکی بهره‌مند می‌شوند.
 
درود بر این نیکوکارانی که بدون چشمداشت بر آلام دردمندان، مرهم میگذارند.