کارگاه خیاطی

این جا چرخ زندگی می‌چرخد
 
بانوانی که بار سنگین زندگی را به دوش می‌کشند، چرخ اقتصاد خانواده‌شان را در پای چرخ‌های خیاطی به گردش در‌می‌آورند.
 
اولین گروهی که مؤسسه خیریه کوثر برای اشتغال تعدادی از آنان دست به کار شد، بانوان سرپرست خانوار بود.
خیرین نیک‌اندیش با خرید چرخ‌های خیاطی و در اختیار قرار دادن مکان کارگاه، پای کار آمدند.

ابتدا از سال ١٣٩١ کارگاه خیاطی با تولید البسه مدارس و کارگاه‌های صنعتی کار خود را آغاز کرد تا این که در سال ١٣٩٩ این کارگاه به تولید دستکش‌های صنعتی تبدیل شد و زمینه اشتغال‌زایی ۴٠ نفر را فراهم کرد.
 
هم‌اکنون در این کارگاه، دستکش صنعتی مورد نیاز شهرستان رفسنجان تأمین می‌شود. بزرگترین خریدار، مجتمع مس سرچشمه رفسنجان است که از این تولیدات حمایت می‌کند.
با عنایت خدای متعال و کمک خیرین، با خرید مکانی مناسب و تجهیز آن در حال توسعه کارگاه هستیم تا بتوانیم برای افراد بیشتری اشتغال‌زایی کنیم.