آزادی زندانیان

اعطاء هدیه‌ای به نام آزادی
 
آزادی از بزرگترین نعمت‌هاست اما گاهی بر اثر اتفاقی ناآگاهانه و غیرعمد، سلب می‌شود.
 
با زندانی شدن افراد، آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوانی فرد و حتی خانواده‌اش را تهدید می‌کند؛ پس چه شایسته است افرادی که زندانی جرائم غیرعمد هستند، دوباره طعم آزادی را بچشند.
 
تاکنون خیریه کوثر توانسته زمینه آزادی ١۶ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کند و همچنان در صدد آزادی تعداد بیشتری از چنین افراد است تا جامعه سالم‌تری را در کنار هم تجربه کنیم.