نمایندگی محصولات نان قدس رضوی

نمایندگی محصولات نان رضوی
 
به نام ولی‌ نعمت‌مان علی بن موسی الرضا (ع) تبرک جستیم و در سال ١٣٩١ با اخذ نمایندگی محصولات نان رضوی و احداث ۴ کیوسک‌ در شهرستان رفسنجان، زمینه اشتغال‌ برای ١٠ نفر را فراهم کردیم.